onsdag 9 maj 2007

Composition C: Programförklaring

Detta är första inlägget i Composition C, en blogg som kommer beröra den nederländske konstnären Piet Mondrian och min syn på honom. Innan jag börjar måste några viktiga förutsättningar klargöras.

Bloggen kommer skrivas i exakt ett år, med en post varje vecka. Sedan kommer den läggas ner. Varje inlägg måste på ett eller annat vis handla om Piet Mondrian. Tanken är att att min och eventuellt läsarens kunskap om/bekantskap med Mondrian ska öka efter varje inlägg. Frågor, kommentarer och önskningar från allmänheten är naturligtvis välkomna.
Jag vill klargöra att jag inte på något vis är någon slags Mondrianexpert, snarare är bloggen ett redskap för mig att eventuellt bli just detta. Bloggen kommer kretsa kring mina egna högst subjektiva åsikter och tankar vilket bara är att acceptera, även om det säkert finns många andra som "förstår sig på" Mondrians konst bättre än jag. Någon speciell kronologisk eller tematisk ordning på posterna kommer för övrigt inte att finnas.

Jag är medveten om att detta förmodligen bara är en fix idé, men fixa idéer finns det alldeles för få av.

Dagens Mondrian: Composition with Yellow, Blue and Red